Blog‎ > ‎

ทำไมจึงไม่ควรมีการเกณฑ์ทหารอีกต่อไป

posted Mar 27, 2017, 5:24 PM by Ratinan Lee   [ updated Mar 28, 2017, 5:35 AM ]
ถ้าหากคุณ...(ชื่อของคุณ)... ต้องเกณฑ์ทหาร เป็นระยะเวลา 2 ปี หลังจากเรียนจบระดับ ป. ตรี คุณ...(ชื่อของคุณ)...จะต้องสูญเสียอะไรไปในชีวิตบ้าง?

ถ้าเป็นชื่อผม?
1. ผมสูญเสียรายได้ให้ตัวเองและครอบครัวกว่า 8 แสนบาท และโอกาสทางธุรกิจที่ผมจะสามารถทำได้ใน 2 ปี ในตลาดหลักทรัพย์
2. ประสบการณ์การทำงานใน resume ที่ควรเป็นเลข 2 ปี กลับกลายเป็นเลข 0 ปี ในขณะที่เลขอายุผมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แต่เลขประสบการณ์การทำงานของผมกลับเท่าเดิม
3. ทักษะและความรู้ต่างๆ ที่ได้รำ่เรียนมา ได้หลงลืมไป หรือล้าสมัย ถึงไม่ลืม ก็นำมาใช้ไม่ได้แล้ว อย่าลืมว่าวิวัฒนาการสมัยนี้ไปไวมาก การสูญเสียเวลาไป 2 ปี อาจทำให้คุณจำเป็นต้องกลับเข้าไปเรียนใหม่ในระดับมหาวิทยาลัยเพื่อกู้คืน ทักษะความรู้ต่างๆ ที่ได้สูญเสียไปในค่ายทหาร
4. ผมสูญเสียโอกาสในการเตรียมตัว เตรียมความพร้อมในการไปศึกษาต่อในต่างประเทศ ซึ่งผมได้เลือก NTU เอาไว้ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยอายุน้อยที่มีชื่อเสียงอันดับที่ 1 ของโลก และมหาวิทยาลัย ที่ดีและมีคุณภาพรองแค่ NUS ใน ASEAN แห่งนี้!
5. ผมได้รายได้เกิน S$40,000 ต่อปีตั้งแต่อายุ 26 ถ้าหากผมเกณฑ์ทหาร อายุ 28 ผมก็อาจจะไม่สามารถทำรายได้หลักนี้ได้ ไม่สามารถยกระดับชีวิตผมเอง และครอบครัวได้ ไม่สามารถซื้อ iPad ให้น้องได้ ไม่สามารถซื้ออุปกรณ์การทำงานมูลค่าแพงๆ มีคุณภาพมาใช้ได้

นี่คือโอกาสต่างๆ ที่จะต้องสูญเสียสำหรับผม มูลค่าหลักหลายล้านบาทขนาดนี้ รัฐบาลไทย กองทัพไทย สามารถจ่ายค่าเสียหายตรงนี้ได้หรือไม่หากนำผมไปเป็นทหาร? ผมคิดว่าได้ แต่ "ไม่จ่าย"

กองทัพไทย ไม่ได้มีความรับผิดชอบเท่ากองทัพสิงคโปร์ครับ

ต่อจากนี้ จะเป็นเรื่องของความสูญเสียต่อประเทศชาติ

1. คนหนึ่งคน สามารถทำรายได้ให้แก่ตัวเองและครอบครัว โดยเฉลี่ยตาม GNI แล้ว คือประมาณปีละ 1-2 แสนบาท หากเกณฑ์ทหาร 1 แสนคน ประเทศชาติจะสูญเสียงานมูลค่า 2-4 หมื่นล้านบาท ที่คนกลุ่มนี้สามารถทำได้ใน 2 ปี
2. เสียเปรียบประเทศคู่แข่ง แรงงานอายุน้อย ไฟแรง ถูกเกณฑ์ทหารในขณะที่เพื่อนบ้าน ไม่ถูกเกณฑ์ทหาร และเรียกร้องค่าแรงที่ถูกกว่า ทำให้นักลงทุนต่างชาติเลือกประเทศเพื่อนบ้านที่กำลังพัฒนาทุกอย่างให้พร้อมรับการลงทุนของเขา โดยเฉพาะสาธารณูปโภคต่างๆ ที่สำคัญ ที่ประเทศไทยยังคงเถียงว่าจะสร้าง หรือไม่สร้าง อย่างไรดี ทำให้คนไทยมีโอกาสเสี่ยงตกงานเยอะสูงขึ้นในอนาคต
3. แรงงานฝีมือ ที่มีประสบการณ์เท่ากันของไทย กลับมีอายุมากกว่าของประเทศคู่แข่งถึง 2 ปีหรือมากกว่า ซึ่งเป็นข้อเสียเปรียบอย่างรุนแรงที่จะดึงดูดนายจ้างจากต่างชาติ
4. เงินค่าบริหารจัดการ และค่าจ้างทหารเกณฑ์ ปีละน่าจะประมาณ 3 หมื่นกว่าล้านบาท (ประเมินจากรายได้พลทหารต่อเดือน 2 รุ่นใน 1 ปีรวม 2 แสนคน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ) ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ (มูลค่าขนาดนี้ สามารถสร้างรถไฟฟ้าสายสั้นๆ ได้ 1 สายเลยทีเดียว หากประหยัดงบส่วนนี้ได้ ทุกเมืองใหญ่ทั่วประเทศสามารถมีรถไฟฟ้าได้ทั้งหมดแล้ว ซ้ำ ตูน ยังไม่ต้องวิ่งเพื่อขอเงินบริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาลบางสะพานอีกด้วย) หรือ หากมีระบบทหารอาชีพ ก็สามารถได้ทหารอาชีพที่มีคุณภาพสูงกว่า พร้อมรบมากกว่าทหารเกณฑ์มาก

ทำไมถึงควรต้องเกณฑ์ทหาร? ที่ฝ่ายเห็นชอบได้เผยแพร่มาทั้งหมด มันคือ ข้อดีของการเกณฑ์ทหารทหาร หรือ วาทกรรมหลอกลวง กันแน่?

วาทกรรมหลอกลวง

1. ไปรับใช้ชาติ
ชาติ หรือ Nation แปลว่า กลุ่มบุคคลที่อยู่ในชุมชน ที่ชัดเจน โดยมีภาษา สังคม วัฒนธรรม ระบบเศรษฐกิจ ฯลฯ ร่วมกัน ซึ่งก็จะหมายถึง กลุ่มคนทุกคนในประเทศไทย ถ้าจะบอกว่า "รับใช้ชาติ" ก็จะกลายเป็นหมายความว่า กลายเป็นคนรับใช้ของคนทุกคนในประเทศ แต่เดี๋ยวก่อน... การไปเป็นทหาร ได้รับใช้ทุกคนในประเทศจริงๆ หรอ แล้วเป็นอย่างอื่น รับใช้ผู้คนในประเทศไม่ได้หรืออย่างไร?

ประเด็นที่ 1 เป็นทหารเกณฑ์ รับใช้คนในชาติจริงหรือไม่? คำตอบคือ ถ้าหากการเป็นทหาร ได้ฝึกฝนการรบ และเตรียมพร้อมในการรบจริงๆ คำตอบ ก็คือใช้ แต่ที่พบเห็นจนตกเป็นข่าวจำนวนมาก ทหารเกณฑ์ ถูกกระทำเยอะแยะมากมาย ไม่ว่าจะเป็นถูกหมิ่นเกียรติแห่งความเป็นมนุษย์ ถูกสั่งให้แก้ผ้าล่อนจ้อน ถูกทำโทษอย่างหนักหน่วงจนบาดเจ็บ บ้างก็เสียชีวิต และก็เป็นที่รู้กันดีว่า ทหารเกณฑ์ที่รอดจากการฝีกเช่นนั้นมา ถูกเกณฑ์ไปรับใช้ที่บ้านของนายทหารชั้นผู้ใหญ่ กลายเป็นว่า การไปเป็นทหารเกณฑ์นั้น ไม่ได้เป็นการ "รับใช้ชาติ" อย่างใดเลย จึงจบประเด็นได้ ณ ตรงนี้

ประเด็นที่ 2 อาชีพอื่น รับใช้ชาติไม่ได้หรืออย่างไร? คนทุกคน ทำงาน มีรายได้ เสียภาษี แล้วรัฐบาล นำเงินภาษีไปพัฒนาประเทศ เพื่อทุกคนในประเทศ และเมื่อชาติ ก็คือพลเมืองในประเทศ นั่นไม่ใช่หรือ การรับใช้ชาติ? ประเด็นนี้ จึงจบไปได้อย่างสั้นๆ ไม่ได้มีความจำเป็นต้องอธิบายแต่อย่างใด

ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า การไปรับใช้ชาติ คือ วาทกรรมหลอกลวง!

2. ไปฝึกความอดทน ฝึกฝนวินัย เป็นชายชาติทหาร
ข้อนี้ก็ไม่ต้องอธิบายอะไรมาก พลเมืองไทย ที่ไม่เคยได้รับสิทธิในการเป็นพลเมืองเสียเท่าไรนัก ผ่านการเกณฑ์ทหารปีละเป็นแสนนายกว่า 60-70 ปี เท่ากับว่า ควรมีคนที่มี "ระเบียบวินัย" หลายล้านคนอยู่ในประเทศ นอกจากนี้ ยังมีผู้จบการศึกษาหลักสูตรรักษาดินแดนอีกจำนวนมาก แต่ประเทศไทย กลับไร้ซึ่งกฎระเบียบ ผู้คนฝ่าฝืนกฎกันอย่างบ้าระห่ำ ยาก ที่จะเจอคนมีวินัย นั่นหมายความว่า ไม่ว่าจะผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือจบรักษาดินแดน ผู้คนจำนวนมากก็ไม่ได้มีวินัยแต่อย่างใด

3. ไม่เกณฑ์ทหาร เท่ากับ ไม่รักชาติ
ข้อนี้ ถ้าคุณคิดว่าไม่ได้เป็นวาทกรรมหลอกลวง เท่ากับว่า คุณเชื่อว่าผู้หญิง ไม่มีใครรักชาติ เนื่องจาก ผู้หญิง ไม่ได้มีบทบัญญัติไว้ให้ไปเกณฑ์ทหาร เท่ากับว่า ผู้หญิง จะไม่มี "โอกาส" ได้รักชาติ

และถามกลับ คนที่รักชาติ ทำอย่างอื่นให้กับคนอื่นๆ ในประเทศได้หรือไม่? เอาง่ายๆ เลย นักกิจกรรมที่เสียสละออกไปต่อสู้เพื่ออำนาจที่โดนยึดไปจากทหาร คนเหล่านั้น เสียสละ เพื่อให้คนในประเทศทุกคน ได้อำนาจคืนมาจากโจร จากอาชญากร คนเหล่านี้ ไม่ได้รักชาติหรืออย่างไร? สำหรับผม คนกลุ่มนี้ คือคนที่รักชาติมากที่สุดแล้ว

ดังนั้น คำเหล่านี้ จึงกลายเป็นแค่วาทกรรมหลอกลวง แค่คุณใช้เวลาเพียงเสี้ยววินาที ในการคิดวิเคราะห์ เรื่องง่ายๆ แค่นี้คุณก็สมควรที่จะรู้ได้ ไม่ใช่เรื่องยากเลย

ดังนั้น เมื่อเทียบสิ่งที่ได้ กับสิ่งที่เสียไป มันจึงเป็นสิ่งที่ไม่สมควรเลย ที่จะต้องมีการ "เกณฑ์ทหาร" ในประเทศไทย
Comments