Blog‎ > ‎

ประชาชนสุขสันต์ หน้าใส?

posted Apr 15, 2017, 1:36 AM by Ratinan Lee

ข้อความที่บ่อนทำลายในหมุดบ้าๆ อันใหม่ที่ถูกนำไปไว้แทนที่หมุดคณะราษฎร

ขอแสดงความคิดเห็น บทวิเคราะห์ และอื่นๆ ดังต่อไปนี้:


วงนอก

- ความนับถือรักใคร่ในพระรัตนตรัยก็ดี

พระรัตนตรัย มีอะไรที่ทำให้ "รัฐของตน" เจริญยิ่งมิทราบ? ตามมาตรา 18 UDHR กล่าวไว้ว่าเราทุกคนมีอิสรภาพในศาสนา ดังนั้น การยึดถือพระรัตนตรัยเป็นหลัก ย่อมละเมิดมาตรานี้ เรามีเสรีภาพที่จะนับถือ รักใคร่ หรือไม่นับถือในพระรัตนตรัยก็ได้ และศาสนา เมื่อใดที่มาเกี่ยวข้องกับ "รัฐ" เมื่อนั้น รัฐนั้นย่อมชิบหาย และมีปัญหามากมายจนเกินบรรยาย ไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียที่มีปัญหาคนจีนไม่ได้เป็นมุสลิมแล้วเสียเปรียบต่างๆ ปัญหาการกดขี่เพศหญิงที่พบได้ทั่วไปในประเทศมุสลิมและอินเดีย ปัญหาขัดแย้งทางศาสนาในเมียนมาร์และไทย เป็นต้น จึงกล่าวได้ว่า ข้อความนี้ เป็น "เท็จ"


- ในรัฐของตนก็ดี

ความนับถือรักใคร่ในรัฐ อาจแปลได้ความว่า "ลัทธิชาตินิยม" (หรือไม่?) ซึ่งหากใช่ ลัทธิชาตินิยมได้นำมาสู่ความล่มสลายมาหลายครั้งแล้ว ญี่ปุ่นเคยมีนักรบที่ยอมตายเพื่อชาติ แต่สุดท้ายก็สร้างความเสียหายให้กับตนเองจนแพ้สงครามโลกครั้งที่ 2 ไป นอกจากนี้ ลัทธิชาตินิยม ยังไม่เป็นที่นิยมในยุคปัจจุบันอีกด้วย และระบอบที่ได้รับความนิยม กลับเป็นประชาธิปไตย ซึ่งทุกคน เป็นพลเมือง มีสิทธิและเสรีภาพตามที่กฎหมายกำหนด


- ในวงศ์ตระกูลของตนก็ดี

รักในวงศ์ตระกูล เกี่ยวอย่างไรกับ "รัฐ"? ทุกคนเกิดมีครอบครัว ย่อมต้องรักและดูแลกันเพื่อความเจริญก้าวหน้าของครอบครัว รัฐ มีหน้าที่สนับสนุนครอบครัว โดยครอบครัวจ่ายภาษีให้รัฐทำหน้าที่ของตน เหตุใด ครอบครัวจึงต้องมีหน้าที่ทำให้รัฐเจริญ?


- มีจิตซื่อตรงในพระราชาของตนก็ดี

เรื่องนี้ชัดเจนว่าไม่เป็นความจริง ประเทศที่เจริญก้าวหน้าจำนวนมากไม่มีพระราชา ซ้ำ พลเมืองของพวกเขากลับ "ด่า" ประมุขของพวกเขา 3 เวลาหลังอาหารและก่อนนอน ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้เอง ทำให้พลเมืองเห็นเหตุแห่งความเสื่อม และฉุกคิดจนเกิดเป็นความเจริญก้าวหน้าในสังคมของตน


- ย่อมเป็นเครื่องทำให้รัฐของตนเจริญยิ่ง

และท้ายที่สุด ทำไมต้องทำให้ "รัฐของตน" เจริญ? นี่คือลักษณะของรัฐที่พยายามกดขี่ให้ปัจเจกกลายเป็น "สิ่งไร้ค่า" และเอารัฐขึ้นเป็นศูนย์กลาง ซึ่งเป็นสิ่งที่ ขวางโลก และไม่มีประเทศที่เจริญแล้วทำ เนื่องจากความเจริญ ล้วนแต่มาจากปัจเจกบุคคลที่ร่วมกันคิด ร่วมกันแสดงความคิดเห็น ความเห็นต่าง และหาข้อสรุปร่วมกัน


วงใน

- ขอประเทศสยามจงเจริญยั่งยืนตลอดไป

สรุปจะกลับไปใช้ชื่อ "สยาม"? แต่พฤติกรรมและความเป็นจริงปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นประเทศสยาม หรือประเทศไทย หรือกรุงรัตนโกสินทร์ ต่างก็ไม่เคยมีความ "เจริญก้าวหน้า" แม้แต่น้อย เนื่องจากวัฒนธรรมท้องถิ่นมีแต่ความเสื่อมโทรม ป่าเถื่อน ดุร้าย และไร้ซึ่งมนุษยธรรม มาตั้งแต่ยุคโบราณแล้ว ปัจจุบัน มนุษย์ยังไม่ "เท่าเทียมกัน" ตาม UDHR เลยด้วยซ้ำ แล้วจะบอกว่ามันเจริญได้อย่างไร


- ประชาชนสุขสันต์ หน้าใส เพื่อเป็นพลังของแผ่นดิน

ความสุขสันต์ ความยิ้มแย้ม ไม่ใช่พลังของแผ่นดิน แต่พลังในการขับเคลื่อนทุกอย่างภายในประเทศ คือทุกคนมีสิทธิ มีเสรีภาพในการทำสิ่งที่ตนเองต้องการ และมีความสุขที่จะทำ เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ให้ผู้คนมีอยู่มีกินอย่างสบาย ส่วนแผ่นดินน่ะ ช่างแม่งมันไปเถอะ มันไม่ได้มี "พระคุณ" กับเรา เลิกนำสิ่งที่ไม่มีชีวิต สิ่งที่ทำอะไรไม่ได้ มาอุปมาอุปมัยดั่งพวกสิ่งเหล่านี้มีชีวิตเช่นนี้เสียที ไร้การศึกษามากๆ

Comments